Odontopedriatría


É para nós o coidado da dentición infantil un tema prioritario dentro da consulta.

Atendemos nenos de todas as idades, xa que o papel fundamental da odontopediatría baséase no tratamento preventivo e curativo dos dentes de leite para evitar en todo momento posibles repercusións negativas nos vindeiros dentes permanentes ou definitivos.